De peuters en kleuters noemen we bij de Oase de ‘euters’. Zij mogen elke week naar de Euterclub. Een heerlijke plek waar ze horen over wie Jezus is, Bijbelverhalen horen en bespreken, liedjes zingen en kunnen spelen. We werken met een methode bij de Prentenbijbel en zelf ontwikkeld materiaal in de vorm van thema’s. We verwerken de thema’s met de kinderen door crea, toneel en spel. Ons enthousiaste euterteam staat elke zondag voor hen klaar om hun een fijne tijd te geven tijdens de samenkomst. 

Stuur een bericht als je vragen hebt of meer informatie wil.


Elke zondagochtend zijn alle kinderen van 5 t/m 12 jaar welkom bij de OaseKids. We hebben een programma waarbij we 3 keer in de maand een Bijbelverhaal of onderwerp behandelen. Via muziek, drama, knutselen, spelen, vertellingen en kringgesprekken mogen de kinderen onderzoeken en ervaren wie Jezus is en voor hen wil zijn. De andere keer in de maand hebben we een vrij programma. Dan mogen de kinderen zelf kiezen wat ze doen:  tekenen, knutselen, binnen of buiten spelen.

Stuur een bericht als je vragen hebt of meer informatie wil.