“Wij willen enthousiaste volgelingen

van Jezus zijn die mensen bij het

hart van God de Vader brengen.”Sprekers

ONZE WAARDEN

Wij zijn een multiculturele gemeenschap van mensen, jong en oud, die geloven dat God’s Woord mensenlevens verandert en antwoord geeft op alle levensvragen.


ONZE VISIE

Wij willen ons doel, om mensen bij het hart van God de vader te brengen, verwezenlijken door: een liefdevolle, helende gemeenschap te zijn die vanuit verbinding met God, onszelf en de ander, relaties opbouwt met de mensen in onze multiculturele samenleving.

ONZE MISSIE

Kenmerken die we graag terug willen zien in onze gemeenschap zijn: missionair, multicultureel, inspirerend, creatief, liefdevol, dienend en een brug slaand naar een ander. Door het geloof in Jezus Christus willen we het onmogelijke mogelijk zien worden.


PRINCIPES VAN GODS KONINKRIJK

De principes van Gods koninkrijk komen steeds weer terug op de onderstaande essenties die wij als Oase Arnhem als volgt omschrijven;

We zijn geschapen uit een ‘thuis’ van liefde. Dus voor verbinding met God. Degene die ons ‘eerst’ heeft lief gehad al van voor onze geboorte!

We zijn geschapen om ‘thuis’ te zijn in liefde. Dus voor verbinding met onszelf. Wij zijn Zijn Zoon, Zijn geliefde; in wie Hij Zijn welbehagen heeft!

We zijn geschapen een ‘thuis’ te zijn van liefde. Dus voor verbinding met elkaar. We zijn geschapen om een leefgemeenschap te vormen.

We zijn geschapen een ‘thuis’ te zijn die liefde doorgeeft. Dus voor verbinding met de wereld en de schepping.
Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als een offer, als een geurige gave voor God.

Efeziërs 5:1,2 (NBV)