Laatste preek opname

"Wij willen enthousiaste volgelingen van Jezus zijn die mensen bij het hart van God de Vader brengen."

Agenda overzicht

Elke zondagochtend is er een dienst om 10:30 Locatie: Bethaniënstraat, 1-3  6826 TA Arnhem (wijk Presikhaaf)

CONTACTGEGEVENS      

Oase Arnhem   Bethaniënstraat 1 - 3   6826 TA Arnhem      info@oasearnhem.nl

Alle samenkomsten en activiteiten, tenzij anders wordt aangegeven, vinden op dit adres plaats.          


Oase Arnhem maakt deel uit van Rafael Nederland, een overkoepelend kerkgenootschap van verschillende gemeenten.

BANKGEGEVENS

Bankrekeningnummer NL65 INGB 0000 7331 40  Giften zijn fiscaal aftrekbaar

 © Oase Arnhem 2014

Laatste preek opname

zondag 24 juni 2018

10:30  Bart Groeneveld


             Muziek

Muziek is een belangrijk onderdeel van de dienst die zondagochtend gehouden wordt. Er wordt daarom tijdens deze diensten veel ruimte gemaakt voor lofprijs en aanbidding. Deze tijd van lofprijs en aanbidding wordt geleid door een team van muzikanten en zangers. Dit team heeft als doel de mensen te helpen en te stimuleren zich op God te richten, Hem te aanbidden.

Lofprijs en aanbidding

1  Halleluja. Looft God in zijn heiligdom,

looft Hem in zijn machtig uitspansel;

2  looft Hem om zijn machtige daden,

looft Hem naar zijn geweldige grootheid.

3  Looft Hem met bazuingeschal,

looft Hem met harp en citer,

4  looft Hem met tamboerijn en reidans,

looft Hem met snarenspel en fluit,

5  looft Hem met klinkende cimbalen,

looft Hem met schallende cimbalen.

6  Alles wat adem heeft, love de HERE.

Halleluja.

Psalm 150     NBG Vertaling 1951


Oase Arnhem