Laatste preek opname

"Wij willen enthousiaste volgelingen van Jezus zijn die mensen bij het hart van God de Vader brengen."

Agenda overzicht

Elke zondagochtend is er een dienst om 10:30 Locatie: Bethaniënstraat, 1-3  6826 TA Arnhem (wijk Presikhaaf)

CONTACTGEGEVENS      

Oase Arnhem   Bethaniënstraat 1 - 3   6826 TA Arnhem      info@oasearnhem.nl

Alle samenkomsten en activiteiten, tenzij anders wordt aangegeven, vinden op dit adres plaats.          


Oase Arnhem maakt deel uit van Rafael Nederland, een overkoepelend kerkgenootschap van verschillende gemeenten.

BANKGEGEVENS

Bankrekeningnummer NL65 INGB 0000 7331 40  Giften zijn fiscaal aftrekbaar

 © Oase Arnhem 2014

Laatste preek opname

zondag 24 juni 2018

10:30  Bart Groeneveld


             Oase Arnhem

Missie

Wij willen als Oase Arnhem onze visie om een gezonde gemeente te leren zijn in praktijk brengen door met name twee belangrijke sleutels. Door discipelschap (mensen helpen Jezus werkelijk na te volgen) en gemeenschapsvorming door middel van thuisgroepen en thuiskerken. Zo vormen we met elkaar meer en meer een netwerk die in verbondenheid Jezus zichtbaar maakt waar we wonen, werken en samenkomen.
De principes van Gods koninkrijk komen steeds weer terug op de onderstaande essenties die wij als Oase Arnhem en Oase Netwerk als volgt omschrijven;

We zijn geschapen uit een ‘thuis’ van liefde. Dus voor verbinding met God.

Degene die ons ‘eerst’ heeft lief gehad al van voor onze geboorte!

We zijn geschapen om ‘thuis’ te zijn in liefde. Dus voor verbinding met onszelf

Wij zijn Zijn Zoon, Zijn geliefde; in wie Hij Zijn welbehagen heeft!

We zijn geschapen een ‘thuis’ te zijn van liefde. Dus voor verbinding met elkaar.

We zijn geschapen om een leefgemeenschap te vormen.

We zijn geschapen een ‘thuis’ te zijn die liefde doorgeeft. Dus voor verbinding met de wereld en de schepping.


“Je kunt alleen een gezonde, robuuste leefgemeenschap laten groeien, die oprecht met God leeft en geniet van de resultaten daarvan, als je het harde werk leert leveren, goed met elkaar om te gaan en elkaar met respect en eer te behandelen.”

James 3:18 (The Message)