Laatste preek opname

"Wij willen enthousiaste volgelingen van Jezus zijn die mensen bij het hart van God de Vader brengen."

Agenda overzicht

Elke zondagochtend is er een dienst om 10:30 Locatie: Bethaniënstraat, 1-3  6826 TA Arnhem (wijk Presikhaaf)

CONTACTGEGEVENS      

Oase Arnhem   Bethaniënstraat 1 - 3   6826 TA Arnhem      info@oasearnhem.nl

Alle samenkomsten en activiteiten, tenzij anders wordt aangegeven, vinden op dit adres plaats.          


Oase Arnhem maakt deel uit van Rafael Nederland, een overkoepelend kerkgenootschap van verschillende gemeenten.

BANKGEGEVENS

Bankrekeningnummer NL65 INGB 0000 7331 40  Giften zijn fiscaal aftrekbaar

 © Oase Arnhem 2014

Laatste preek opname

zondag 24 juni 2018

10:30  Bart Groeneveld


             Leiderschapsteam

Het Bestuur

Daarnaast hebben wij een bestuur wat zorgt dat onze bestuurlijke en praktische kant goed en verantwoord verloopt. Het bestuur bestaat uit de volgende leden; Henk Amelsbeek en Eric Samuel.

Verder hebben wij ‘bedieningsleiders’ die verantwoordelijk zijn voor verschillende deelgebieden van het gemeenteleven.

Oudstenteam

Het leidersteam binnen Oase Arnhem bestaat uit wat wij noemen een 'oudstenteam.' Mannen en vrouwen die toezien op het 'geestelijke welzijn' van de gemeente en waarborgen dat wij samen met elkaar op een gezonde, robuuste en missionaire wijze als gemeenschap groeien om onze missie te vervullen.

De oudsten zijn; Caren van Essen, Sylvia Sophia, Alex Patty, en Fredny Sophia.

Oase Arnhem

Dienen

25  Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken.

26  Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,

27  en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn

28  zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Matteüs 20    NBG Vertaling 1951