Laatste preek opname

"Wij willen enthousiaste volgelingen van Jezus zijn die mensen bij het hart van God de Vader brengen."

Agenda overzicht

Elke zondagochtend is er een dienst om 10:30 Locatie: Bethaniënstraat, 1-3  6826 TA Arnhem (wijk Presikhaaf)

CONTACTGEGEVENS      

Oase Arnhem   Bethaniënstraat 1 - 3   6826 TA Arnhem      info@oasearnhem.nl

Alle samenkomsten en activiteiten, tenzij anders wordt aangegeven, vinden op dit adres plaats.          


Oase Arnhem maakt deel uit van Rafael Nederland, een overkoepelend kerkgenootschap van verschillende gemeenten.

BANKGEGEVENS

Bankrekeningnummer NL65 INGB 0000 7331 40  Giften zijn fiscaal aftrekbaar

 © Oase Arnhem 2014

Laatste preek opname

zondag 24 juni 2018

10:30  Bart Groeneveld


             
Elke zondagochtend zijn alle kinderen van 5 t/m 12 jaar welkom bij de OaseKids. We hebben een programma waarbij we 3 keer in de maand een Bijbelverhaal of onderwerp behandelen. Via muziek, drama, knutselen, spelen, vertellingen en kringgesprekken mogen de kinderen onderzoeken en ervaren wie Jezus is en voor hen wil zijn. De andere keer in de maand hebben we een vrij programma. Dan mogen de kinderen zelf kiezen wat ze doen:  tekenen, knutselen, binnen of buiten spelen.

Voor meer informatie kun je mailen met de coördinator van de OaseKids Marike Scheltens.

oasekids@oasearnhem.nl


Oase Arnhem Oase Arnhem

De allerkleinsten t/m 2 jaar zijn iedere zondagmorgen van harte welkom bij de crèche. Ze worden hier opgevangen door een oppasteam van volwassenen met tieners dat ze de volle aandacht zal geven. Je kinderen hebben tijdens de samenkomst mogelijkheid tot spelen, krijgen een koekje met drinken en horen een Bijbelverhaal. Er wordt voor hen gezorgd, waardoor je helemaal ontspannen de samenkomsten kunt bezoeken. En mocht je kind een keer niet lekker in zijn of haar vel zitten, dan brengen we je natuurlijk meteen op de hoogte.

Voor meer informatie kun je mailen naar onze kinderwerkoudste carenvanessen@oasearnhem.nl 


De peuters en kleuters van 3 en 4 jaar noemen we bij de Oase de 'euters'. Zij mogen elke week naar de Euterclub. Een heerlijke plek waar ze horen over wie Jezus is, Bijbelverhalen horen en bespreken, liedjes zingen en kunnen spelen. We werken met een methode bij de Prentenbijbel en zelf ontwikkeld materiaal in de vorm van thema's. We verwerken de thema's met de kinderen door crea, toneel en spel. Ons enthousiaste euterteam staat elke zondag voor hen klaar om hun een fijne tijd te geven tijdens de samenkomst. 

Voor meer informatie kun je mailen naar de coördinator van de Euterclub Manon Reinink via euterclub@oasearnhem.nl


Themaplanning 2016