Laatste preek opname

"Wij willen enthousiaste volgelingen van Jezus zijn die mensen bij het hart van God de Vader brengen."

Agenda overzicht

Elke zondagochtend is er een dienst om 10:30 Locatie: Bethaniënstraat, 1-3  6826 TA Arnhem (wijk Presikhaaf)

CONTACTGEGEVENS      

Oase Arnhem   Bethaniënstraat 1 - 3   6826 TA Arnhem      info@oasearnhem.nl

Alle samenkomsten en activiteiten, tenzij anders wordt aangegeven, vinden op dit adres plaats.          


Oase Arnhem maakt deel uit van Rafael Nederland, een overkoepelend kerkgenootschap van verschillende gemeenten.

BANKGEGEVENS

Bankrekeningnummer NL65 INGB 0000 7331 40  Giften zijn fiscaal aftrekbaar

 © Oase Arnhem 2014

Laatste preek opname

zondag 24 juni 2018

10:30  Bart Groeneveld


             Jeugd en Tieners

Onze visie is dat tieners en jongeren God leren kennen en ervaren.  Wij willen ook graag ruimte bieden aan hen om elkaar te ontmoeten. Er is één keer in de 2 weken een tieners zondagmorgen tijdens de dienst. We hebben een onder en bovenbouw. Je wordt door de leiding ingedeeld bij de groep waar je het beste past. De onderbouw vertrekt een paar liederen later dan de kinderen naar het tienerhonk. De bovenbouw naar de gebedsruimte, zodra de preek begint. We hebben ontmoeting, overdenking, spel en gebed. Een goede tijd met elkaar en God. Wil je meer weten neem dan contact op met Bas van ‘t Zand via tieners@oasearnhem.nl


Jongeren

12  Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.

1Timoteus 4    NBG Vertaling 1951


Data en programma*
       


*Data en onderwerpen zijn onder voorbehoud.

18 okt 2015

Dopen

23 okt t/m 25 okt 2015

Uturn weekend

1 nov 2015

Over de streep

15 november 2015

Vluchtelingen (Mat 25)

29 nov 2015

Dinosaurus en de Bijbel

13 dec 2015

Grenzen