Laatste preek opname

"Wij willen enthousiaste volgelingen van Jezus zijn die mensen bij het hart van God de Vader brengen."

Agenda overzicht

Elke zondagochtend is er een dienst om 10:30 Locatie: Bethaniënstraat, 1-3  6826 TA Arnhem (wijk Presikhaaf)

CONTACTGEGEVENS      

Oase Arnhem   Bethaniënstraat 1 - 3   6826 TA Arnhem      info@oasearnhem.nl

Alle samenkomsten en activiteiten, tenzij anders wordt aangegeven, vinden op dit adres plaats.          


Oase Arnhem maakt deel uit van Rafael Nederland, een overkoepelend kerkgenootschap van verschillende gemeenten.

BANKGEGEVENS

Bankrekeningnummer NL65 INGB 0000 7331 40  Giften zijn fiscaal aftrekbaar

 © Oase Arnhem 2014

Laatste preek opname

zondag 24 juni 2018

10:30  Bart Groeneveld


             ANBI

Rafael Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit overkoepelend kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Rafaelgemeenschap Oase Arnhem.

Hierdoor zijn uw giften aan Rafaelgemeenschap Oase Arnhem aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.Naam

Oase Arnhem

RSIN/fiscaalnummer

812.667.736

Post/bezoekadres

Bethaniënstraat 1-3, 6826 TA Arnhem

E-mailadres

info@oasearnhem.nl

ANBI Documenten

Beleidsplan

Jaarverslag

Financieel verslag

Begroting