Laatste preek opname

"Wij willen enthousiaste volgelingen van Jezus zijn die mensen bij het hart van God de Vader brengen."

Elke zondagochtend is er een dienst om 10:30 Locatie: Bethaniënstraat, 1-3  6826 TA Arnhem (wijk Presikhaaf)

CONTACTGEGEVENS      

Oase Arnhem   Bethaniënstraat 1 - 3   6826 TA Arnhem      info@oasearnhem.nl

Alle samenkomsten en activiteiten, tenzij anders wordt aangegeven, vinden op dit adres plaats.          


Oase Arnhem maakt deel uit van Rafael Nederland, een overkoepelend kerkgenootschap van verschillende gemeenten.

BANKGEGEVENS

Bankrekeningnummer NL65 INGB 0000 7331 40  Giften zijn fiscaal aftrekbaar

 © Oase Arnhem 2014

Laatste preek opname

zondag 24 juni 2018

10:30  Bart Groeneveld


             Agenda overzicht

Oase Arnhem

Welkom op de site van Oase Arnhem. Wij zijn een multiculturele gemeenschap van mensen, jong en oud, die geloven dat God’s Woord mensenlevens verandert en antwoord geeft op alle levensvragen.


Wij nodigen u van harte uit om een ochtend met ons mee te maken.  Er staat vanaf 10:00 een kopje koffie of thee voor u klaar en na de dienst is er gelegenheid om na te praten. Dit samenzijn duurt zo’n anderhalf uur en gedurende deze dienst hebben de kinderen hun eigen programma.Visie

“Wij willen ons doel, om mensen bij het hart van God de vader te brengen, verwezenlijken door: een liefdevolle, helende gemeenschap te zijn die vanuit verbinding met God, onszelf en de ander, relaties opbouwt met de mensen in onze multiculturele samenleving.”

“Kenmerken die we graag terug willen zien in onze gemeenschap zijn: missionair, multicultureel, inspirerend, creatief, liefdevol, dienend en een brug slaand naar een ander. Door het geloof in Jezus Christus willen we het onmogelijke mogelijk zien worden.”


Bijbeltekst van de dag


           

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.


Psalm 119:105     
Het Jaarthema  

Gods rust overstijgt de dagelijkse druk!